Een brief aan medestudenten

Scroll down

Mijn stage is een beetje anders verlopen dan voorzien. Na wikken en wegen had ik half maart besloten om vervroegd terug te keren omwille van de COVID-19 pandemie. Dit was geen eenvoudige keuze om te maken, maar hierdoor heb ik wel een andere opportuniteit gekregen: bij UCOS een bijkomende stage te lopen, maar dan van thuis uit!

Gezien UCOS en UYAHF partnerorganisaties zijn, werken ze rond zelfde thema’s. Dit gaat om mensen- en vrouwenrechten, gendergelijkheid, seksueel reproductieve gezondheid en rechten… daarnaast zet UCOS ook in op onderwijs en vorming. Bij UCOS worden Vlaamse studenten voorbereid op een buitenlandse ervaring en worden ze via hun onderwijsinstelling aangeboden vormingen bij te wonen. Hierbij wordt stilgestaan bij inzichten in de lokale cultuur en context zoals etniciteit, gender, religie… maar wordt ook stilgestaan bij onszelf. Wat zijn onze motivaties en verwachtingen bij een buitenlandse stage? Hier kijken we ook naar privileges en vooroordelen die onbewust in onze gedachten zitten. Niet onbelangrijk om eens bij stil te staan voor je naar het buitenland vertrekt in kader van een stage of onderzoek. 

Ik heb dan ook besloten om voor deze blogpost een brief te schrijven gericht aan medestudenten, om te kunnen stilstaan bij hun motivaties en verwachtingen. Ik heb besloten om enkel deze twee elementen te bespreken, omdat het anders te uitgebreid zou kunnen worden! 

Deze brief lezen en erover nadenken kan een voorbereiding zijn op jouw stage, en doet jouw inzicht op de context en jouw positie misschien vergroten! Persoonlijk vind ik het ook belangrijk om hierover na te denken. Ik zie dit als mijn bijdrage van tips en tricks over mijn stage ervaring! Een soort meta-analyse. 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest