Het School-Watsani Project

Scroll down

Gedurende vier maanden liep ik stage bij het School-Watsani project. Met de voorgaande blogberichten vertelde ik al een aantal zaken over het project. Zo is het zeker al duidelijk dat het project zich inzet om de watervoorziening, hygiëne en sanitatie van scholen te verbeteren. De focus van dit bericht ligt op het project zelf. Aan de hand van een kort filmpje wordt een schets gemaakt van mijn werkveld en de activiteiten van het project.

Wat is het School-Watsani project?

Het school-watsani project is een drie jarig WASH project in Noord-Ethiopië. Het project voorziet water, sanitatie en hygiëne op 10 geselecteerde scholen in Noord-Ethiopië. Meer bepaald de Tigray regio, met woreda (plaatselijke provincie) Dogua Tembien. De scholen zijn ruraal gelegen wat ervoor zorgt dat de ontwikkeling in zake water en sanitatie achter komt op de steden die in Ethiopië al meer ontwikkeld zijn. Het project loopt van 2018 tot 2020 en gaat uit van het Vlaams partnerschap water en ontwikkeling (VPwo), de universiteit van Gent, Howest, Ingenieurs zonder grenzen en het Rode Kruis Vlaanderen. Naast de Vlaamse partners wordt het project ook gesteund door heel wat lokale partners zoals de universiteit van Mekelle, de Woreda van Dogua tembien, Bureau of education, bureau of womans affaires, bureau of health, bureau of water, energy and mines en als laatst de bureau of agriculture and rural development allemaal gelegen in Hagere Selam (waar ik verbleef). Het project wordt lokaal gestuurd door een projectmanager en projectsupervisor, de projectbegeleiding van de Ugent en stagairs bieden nodige ondersteuning. Vorig jaar waren er twee andere studenten van het postgraduaat duurzame ontwikkeling (Goele en Linde). Dit jaar deed naast mezelf, Griet van de richting toegepaste gezondheidswetenschappen (Howest) haar stage bij het project.

De universiteit van Gent heeft al heel wat ervaring in de regio. Zo is er al veel onderzoek gebeurt in de regio en werden er al verschillende projecten uitgevoerd zoals het Selam watsani project, de voorganger School-Watsani om de algemene hygiëne en watervoorziening in en rond Hagere Selam te verbeteren. Door het Selam Watsani project kwam er een afvalophalingssysteem en publieke wc’s. Het School-Watsani gaat nu een stap verder en legt zijn focus op scholen.

Wat is innoverend aan het project?

Vaak zijn de wc’s die gebouwd worden in Ethiopië put latrines die bijna professioneel (met tanker) ontruimd moeten worden, door de rurale omgeving van de scholen is dit echter vaak niet mogelijk. Het gevolg is dat de latrines vaak niet meer gebruikt worden eenmaal ze vol zijn, en het idee heerst dan om naast de oude een nieuwe latrine te bouwen. Het School-Watsani project werkt met een design die hiervan afwijkt. Het speciale aan de gebouwde latrines is dat de feces terecht komen in compartimenten. Het is de bedoeling dat de compartimenten afgesloten kunnen worden wanneer ze vol zijn en de inhoud kan composteren. Hierbij wordt dan een tweede compartiment geopend die gebruikt wordt. Na één jaar compostering kan het eerste compartiment gemakkelijk geopend worden met een steen aan de achterkant en zou de compost kunnen gebruikt worden als bemesting in moestuintjes van de scholen. Doordat de wc gemakkelijk geleegd kan worden is er in theorie een oneindig bruikbare latrine door afwisseling van de compartimenten. Een ander voordeel van het design is dat voor de werking geen water nodig is. Bijkomend is er ventilatie die de de geur reduceert in de wc, wat het gebruik aantrekkelijk maakt.

De wc’s en handwasplaatsen aantrekkelijk maken is zeker nodig. Griet en ik werkten samen met de studenten en leerkrachten om de latrines in de verf te zetten met kleuren en tekeningen. Op vier scholen werden de latrines geverfd, op één school werd een pad met gekleurde voetstappen aangelegd naar de handwasplaats en op een andere school werd een tekenwedstrijd georganiseerd waarbij de mooiste tekeningen op de muur van de latrine kwamen.

Om de toegang tot water te verbeteren wordt afhankelijk van de ligging ten opzichte van water gewerkt met regen water collectie, bronaansluitingen met pijpleidingen of herstel van waterpompen. De waterkwaliteit werd getest met een simpele veldtest, die binnen 24 uur fecale besmetting aantoont via E.coli. Wanneer de test buisjes fluo kleuren door UV-licht bevat het staal E.coli.

Naast investeringen in infrastructuur, houdt het project zich ook bezig met technieken voor de water infiltratie te verbeteren en stortvloeden tegen te gaan. Dit zijn soil and waterconservation technieken bekend bij de lokale bevolking. Dit door in de omgeving van de scholen, de waterinfiltratie te verbeteren door bouw van terrassen, weerdammen, ondergrondse dammen en bosrijke vegetatie. Dit leidt tot verhoogde brondebieten en een verhoogde watertafel. De investeringen voor materiaal worden gedaan door het project maar het werk wordt gedaan door de plaatselijke community door een systeem van daglonen en soms vrije bijdrage, dit is volgens afspraak met de plaatselijke overheid en het project. Dit heeft niet enkel invloed op de scholen maar is ook positief voor de ruimere community.

Voor de bouw van infrastructuur wordt gewerkt met lokale aannemers. Deze aannemers kunnen bieden om infrastructuur werken voor het project te doen. Eenmaal een aannemer geselecteerd is, gaat deze naar de community ’s van de school om daar arbeiders te vinden. Zo wordt er niet met grote aannemers gewerkt maar wordt het budget lokaal geïnvesteerd. De bouw brengt dus investering en werk in de community.

Voor mij is het School-Watsani project allesinds een mooi voorbeeld van hoe een ontwikkelingsproject hoort te zijn, het was een unieke ervaring.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest