Kinderen met een beperking behoren tot de meest kwetsbare groep van Kenia. Zij komen amper in aanmerking voor een gepaste zorg en begeleiding. JAWA is een centrum dat zich richt naar kinderen met een ernstige, meervoudige beperking uit de buurt van Nkubu. Het Doetertoe helpt bij het tot stand brengen van het JAWA-centrum. Dagelijks krijgen gemiddeld 25 kinderen met een beperking er opvang, zorg, therapie, begeleiding…