IBON heeft talloze publicaties voor scholen die op een vernieuwende manier onderwijs willen geven. Daarnaast is de organisatie ook een onderzoeksinstituut dat samen met Intal en de andere Filippijnse partners het Filippijnse gezondheidsbeleid onder de loupe neemt.