In Gambia ondersteunt onze vzw drie projecten. Een vrouwengroep komt wekelijks samen om te leren over gezonde voeding, EHBO, Engels ... Daarnaast zorgen we voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs in Farato. En een laatste project situeert zich ten noorden van de Gambia-rivier waar een kleuter- en lagere school de nodige hulp aangeboden krijgt.