Non-Profit Belgium is een 4de pijler die werkzaam is in 9 dorpen in de buurt van Zomba: Food-programma, irrigatie, landbouwtechnieken en first aid gezondheid, malariapreventie en kleuterschool om zo deze mensen verder te helpen in duurzame ontwikkeling.