Het surfclub-project biedt kinderen naschoolse activiteiten aan om hen van straat te houden uit het criminaliteitsmilieu. Door hen te stimuleren om naar school te gaan hopen ze hen zo een kans op een betere toekomst te geven.