Samugam Trust is een niet-gouvernementele organisatie in Pondicherry, India. Het doel is dus de ontwikkeling en reïntegratie van de sociaaleconomisch kwetsbaren en kansarme kinderen bevorderen.