• School-Watsani

  • Adres: Noord-Ethiopië, Ethiopia
Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook de toegang en het hygiënisch gebruik te versterken, heeft het School-Watsani project van de Universiteit Gent als doel om veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen in 10 scholen (lager en middelbaar onderwijs) toegankelijk te maken.