Stad Kortrijk heeft de dienst welzijn waaronder ook consumentenzaken behoort. Consumentenzaken ondersteunt ook het project van de Deelfabriek. De Deelfabriek is een verzamelplaats en een ontmoetingsplaats voor verschillende initiatieven binnen de deel- en hersteleconomie.