De stedenband tussen Oostende en Banjul werd opgestart in december 2003. De stedenband tussen de twee maritieme steden is een relatie van samenwerking die wordt gekenmerkt door een aantal principes en waarden. Gelijkheid, respect, internationale solidariteit, wederkerigheid, transparantie en realisme zijn hierbij richtinggevend.