Studio Globo zet zich in voor senbilisatie in het onderwijs. Zij organiseren inleefateliers, workshops, lenen materiaal uit om met kinderen en jongeren rond wereldburgerschap, ontwikkelingssamenwerking en solidariteit te werken.