VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. In het kader van Youth 4 Change gaat een (klas)groep Belgische jongeren een dialoog aan met een (klas)groep jongeren uit Tanzania. Gedurende het project krijgen alle jongeren workshops omtrent de Sustainable Development Goals en werken ze zelf een actieplan uit om hun steentje bij te dragen.