Tag Archives: arm

Waarom inzetten op voedselprojecten?

Zoals jullie al in een ander blogbericht hebben gelezen is er éénmaal op een maand ‘Rice Day’ op ABC’s and Rice. Waarom doen we dit nu?

Jullie moeten weten dat gezinnen van de leerlingen die naar de school komen, horen bij de armste families uit de buurt. Vaak is er niet voldoende voedsel om iedereen volwaardig te laten eten. De rijst die men iedere maand krijgt help hierbij een beetje. Ten tweede helpt de rijst ook bij de aanwezigheid van de leerlingen. Men krijgt namelijk 8 kg rijst als men iedere dag naar school komt, komt men 1 dag minder dan zakt het gewicht naar 7 kg. Hiermee willen men op ABC’s and Rice de aanwezigheid van de leerlingen verzekeren.

Rice day

Mijn stage opdracht was een voedselbank bouwen. Toen ik aankwam in Cambodja sprak ik met Tammy, de grondlegger van ABC’s and Rice. Ze had een idee om een voedselbank te bouwen voor families in noodsituaties. Bijvoorbeeld wanneer kostwinner komt te overlijden, tijdelijk arbeidsongeschikt door een ongeval, chronische en levensbedreigende ziekte zoals aids,… Een idee werd na 6 maanden werkelijkheid. Deze voedselbank ondersteunt de gezinnen die het moeilijkste voedsel kunnen voorzien voor hun families. Het is volledig gratis, maar er hangt een systeem aan vast. Iedere familie krijgt een bundeltje geld. Het geld is verdeeld volgens het aantal leden in de familie. Er zijn ook verschillende kleuren waarmee de gezinnen producten uit verschillende categorieën moeten kiezen. Zo is het eten die ze krijgen voor een week alvast gevarieerd. Hieronder kun je even genieten van de opening van de voedselbank. Je zult op foto’s zien dat er naast voeding ook kledij en huishoudproducten worden aangeboden.

Foodbank opening

Niet alleen in de omgeving van de school, maar in het hele land lijden de mensen aan honger. Wanneer we kijken naar de evolutie die Cambodja heeft gemaakt sinds het opstellen van de Sustainable Development Goals moeten we opmerken dat ze nog heel wat belangrijke en grote uitdagingen voor de boeg heeft. Het SDG Rapport van 2019 toont een lichte positieve evolutie aan, maar nog niet voldoende om de doelen te bereiken.

Cambodja stagneert op verschillende indicatoren. Wanneer we kijken naar ondervoeding, zien we dat 18.5% van de populatie te weinig gevoed is om energie te produceren om lichaamsfuncties te laten werken, om gezond te zijn en normale activiteiten te kunnen uitvoeren. Een percentage van 32.4 % van de kinderen tot de leeftijd van 5 jaar is te klein voor hun leeftijd. Ook hier zijn er geen veranderingen merkbaar.

Om de oorzaken van ondervoeding tegen te gaan moeten verschillende sectoren samenwerken, deze sectoren zijn de landbouw, het onderwijs, water en sanitatie en gezondheidszorg. Bijvoorbeeld: Landbouw en voedselveiligheidsprojecten moeten samen zorgen voor toegang tot voedzaam eten. Op school kan men leren hoe men goed en duurzaam met voedsel kan om gaan.

De organisatie “Action against hunger” toont in een korte video aan hoe men het voedsel in Cambodja kan beter maken. Kijk je even mee?

Om de mensen in Cambodja te helpen is er dus nog veel hulp nodig. Stapje voor stapje hoop ik samen met de lokale mensen die ik heb leren kennen mee op beterschap!