Tag Archives: sdg’s

Hoe duurzaam zijn Vlaamse steden en gemeenten?

Momenteel ben ik bezig aan mijn stage bij het team internationaal van VVSG. Tijdens mijn stage draai ik voornamelijk mee in het SDG-gedeelte van het team. Momenteel ligt de focus hoofdzakelijk op de SDG’s in de nieuwe legislatuur, meerjarenplanning. Maar in welke mate zijn steden en gemeenten hier effectief mee bezig? En waarom is het zo belangrijk?

In de lessen werd er vaak gebruikt gemaakt van een woordenwolk met behulp van de Mentimeter. Bij deze presenteer ik jou de Cijferwolk! Ieder cijfer heeft een verhaal en vertelt waar SDG’s en  Vlaamse steden en gemeenten met elkaar samenhangen.

65%

“De SDG’s zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn” Het is een slogan die ik ondertussen al heel veel gehoord heb, maar klopt ze ook? Uit verschillende studies blijkt dat 65% van de doelstellingen niet behaald zullen worden zonder de inzet van lokale besturen. Het is dus niet verwonderlijk dat er binnen VVSG een team zich inzet voor de SDG’s. Deze visie wordt niet alleen door VVSG zelf gedragen, maar ook heel wat andere organisaties en individuen zien dit zo. Er worden daarom ook evenementen georganiseerd die zich bijna enkel toespitsen op de lokale besturen en de Agenda 2030. Het team houdt zich hier intensief mee bezig. En doet dit op verschillende manieren

165 gemeenten

Sinds de geboorte van de Agenda 2030 heeft het team al met 165 gemeenten contact gehad in verband met de SDG’s. Het gaat hierbij zowel om individuele bezoeken als om deelname aan infosessies die het team organiseert. Meer dan de helft van de gemeenten hebben dus al op z’n minst interesse getoond in het implementeren van de SDG’s in hun eigen beleid.

74 SDG-engagementsverklaringen “Global Goals, Local Focus”

VVSG ontwikkelde een SDG-engagementsverklaring waarmee lokale besturen hun politiek engagement tonen om zich in te zetten voor de SDG’s. Indien je een overzicht wilt van de steden en gemeenten die hun handtekening reeds onder het document plaatsen kan je deze vinden op de VVSG-website. Staat jouw gemeente nog niet in de lijst? Spoor hen zeker aan om actie te ondernemen. Zoals ik hierboven reeds aanhaalde is het engagement van je gemeente belangrijk.

80 Week van de Duurzame Gemeente

In 2018 vond de eerste week van de Duurzame Gemeente plaats. Er namen toen maar liefst 80 gemeenten deel aan de campagne. Het doel was toen vooral op sensibilisering, lokale besturen maakten de SDG’s op verschillende manieren zichtbaar voor iedereen. Dit jaar vindt de tweede week plaats en ligt de focus meer op beleid. Benieuwd of er dit jaar meer gemeenten deel zullen nemen. Zullen de nieuwe legislaturen actiever aan de slag willen gaan met de SDG’s?

20 Pilootgemeenten

Tot slot doorloopt het team met 20 gemeenten een piloottraject waarbij men actiever aan de slag gaat met de SDG’s. Het traject loopt dit jaar echter ten einde. Nu de eindmeet nadert wordt duidelijk hoe elk lokaal bestuur met het traject omging én hoe ze er nu mee verder zullen gaan. Idealiter verwerken zijn de SDG’s actief in hun nieuwe meerjarenplanning. De vraag is echter wie dit zal doen en wie niet? En is er een verschil tussen de pilootgemeenten en gemeenten die niet deelnamen aan het traject?

Er zijn nog heel wat andere cijfers die ik hier zou kunnen aanhalen. Het is echter niet de bedoeling dat je na het lezen van deze post zelfs het cijfer 2030 of 17 niet meer kan zien. Dus ik zal het hierbij houden. Toch even een kleine conclusie: Vlaamse steden en gemeenten zijn effectief bezig met de Agenda 2030. Dit jaar zal duidelijk worden welke gemeenten dit zijn en hoe zij de Agenda 2030 implementeren op maat van de eigen gemeente.

Een kleine tip: Vergeet de 65% niet en stimuleer je gemeente of stad om met de SDG’s aan de slag te gaan!

MOOOV mindmap

Hierboven is een mindmap afgebeeld, ik heb gekozen voor een mindmap als planning te gebruiken, omdat ik eigenlijk met meerdere projecten tegelijkertijd bezig ben. Wanneer je met meerdere projecten bezig bent, krijg je vaak afzonderlijke to-do lijstjes en deadlines. Door ze allemaal bij elkaar te clusteren op één blad met afbeeldingen, is het overzichtelijk waar ik mij mee bezig ga houden de aankomende periode.

MOOOV Movie

Hallo allemaal,

Ik loop mijn stage in Brugge, voor mij een buitenlandse stage, omdat ik uit het verre Nederland kom 😉
Ook ik ben ondertussen een maand aan de slag bij mijn stage.
Voor mij een ideale stage waar mijn vorige opleidingen Genderstudies en Eventmanagement perfect bij elkaar komen!
MOOOV is de organisatie waar ik stage loop en ik hoop dat jullie een beter idee krijgen van wat zij doen door het filmpje te bekijken!

MOOOV – films met zicht op de wereld